תגיש לי Things To Know Before You Buy

When you developed this file, please Be aware that The reality that it has been proposed for deletion would not always imply that we do not benefit your type contribution. It only means that just one particular person believes that there's some distinct issue with it, like a copyright issue.

Should you have not made the media yourself then It's also wise to specify in which you uncovered it, i.e., most often connection to the website where you got it, and the phrases of use for content material from that page. When the content is usually a spinoff of a copyrighted operate, you should provide the names along with a licence of the first authors as well.

File:Abba_Yavniel.JPG has become detailed at Commons:Deletion requests so which the Local community can discuss whether it ought to be kept or not. We might appreciate it if you can check out voice your impression relating to this at its entry.

File:Kafr_Qara_P1070788.JPG has actually been detailed at Commons:Deletion requests so which the Local community can focus on regardless of whether it should be kept or not. We might value it if you could possibly head over to voice your opinion concerning this at its entry.

Remember to recall to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will not likely have an impact on the results of the nomination. Thanks!

לראשה חבשה כובע רחב שוליים שהסתיר חלק מפרצופה. ככה הלכה אחרי נורית. היא הופתעה לא מעט כשראתה שנורית הולכת לסופֶּר קוסמוס בצעדים נמרצים ומדי פעם מסובבת את ראשה ושולחת מבטים לאחור, כאילו יודעת שמישהו עוקב אחריה. 

For those who produced this file, remember to Notice that The point that it has been proposed for deletion does not always signify that we do not benefit your variety contribution. It simply just means that 1 man or woman thinks that there is some unique problem with it, for instance a copyright difficulty.

When you developed this file, be sure to Notice that The truth that it's been proposed for deletion will not necessarily signify that we don't benefit your sort contribution. It basically ensures that 1 person thinks that there's some unique difficulty with it, like a copyright problem.

Wikimedia Commons usually takes copyright violations incredibly severely and persistent violators might be blocked from enhancing.

Should you developed this file, make sure you Observe that the fact that it has been proposed for deletion does not always imply that we do click here not value your form contribution. It just ensures that one particular human being believes that there is some precise trouble with it, such as a copyright challenge.

Be sure to keep in mind to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator is not going to affect the results of the nomination. Thank you!

בעבר, עם כניסתו לתפקיד, פורסם כי בחברת החדשות קיבלו את נסאר לעבודה במסגרת הסדר עם גוף בשם "הפורום להסכמה אזרחית", שהתחייב לשלם את שכרו בחודשים הראשונים. בכתבה שבה דווח על כך נמתחה ביקורת על המהלך.

קהילות אירועים הכרויות טיולים חברים בלוגים קבוצות משחקים מודעות

אך אז נזכרה באמה השוטרת. התאפקה והפנימה רגשות. חשה שהיא דורכת על קרקע מסוכנת. אם אמשיך חזק מדיי, הם יגלו אותי או גרוע יותר- הם ירדו למחתרת. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי Things To Know Before You Buy”

Leave a Reply

Gravatar